سلام، من دکتر نفر هستم

نفرولوژیست

دریافت اپلیکیشن(نسخه قبل را حذف نمایید)
logo-samandehi

درباره من

خدمات

بیماریهای کلیه رو به افزایش است. مخصوصا بیماریهای مزمن کلیه که خودش ناشی از بیماریهای دیگر مانند دیابت و فشار خون ایجاد میشود ، که علت آن زندگی شهرنشینی و وضعیت نامناسب فعالیتهای روزانه و رژیم های غذایی ناسالم است لذا نیاز فراوانی وجود داردکه بیماران ، منابع غنی اطلاعات پزشکی درمورد این بیماری دراختیار داشته باشندو بتوانند سوالات پزشکی خود را جویا شوند و از سوالات شایع و پاسخهای آن مطلع گردندو از آنجاییکه وقت گرفتن از مطب ، بیماران را دچار مشکلاتی کرده است لذا تصمیم گرفتیم راهی جهت وقت گرفتن الکترونیکی و همچنین مرجعی برای پرسیدن سوالات پزشکی و دردسترس قراردادن سوال و جوابهای شایع برای دیگران و همچنین ارائه مطالب علمی سودمند برای بیماران ایجاد کنیم

امیدوارم که این راه بتواند پاسخگوی مناسبی باشد

رزومه

 

نام و نام خانوادگی: محسن نفر

تاریخ تولد :۲۹/۲/۴۳

استاد دانشگاه، فوق تخصص نفرولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رئيس بخش نفرولو‍ژي

رئيس مركز تحقيقات بيماري مزمن كليه

بيمارستان شهيد لبافي نژاد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

 

تحصيلات آموزشي

 

1380 الي 1382

دوره فلوشيپ نفرولوژي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

بورد نفرولو‍ژي

 

1374 الي 1378

رزيدنت داخلي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

بورد داخلي

 

1365 الي 1373

دانشجوي پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پزشكي عمومي

 

 

تجارب و مهارتهاي شغلي

 

1376 الي 1379

رئيس مركز دياليز ايران

 

1379 الي 1382

رئيس مركز ملي پيوند

 

1387 الي 1390

رئيس مركز اعضاي هيات علمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 

از سال 1381 تا كنون

رئيس بخش داخلي بيمارستان شهيد لبافي نژاد

 

از سال 1384 تا كنون

سردبير نشريه Iranian Journal of Kidney Disease (IJKD)

 

از سال 1382 تا كنون

عضو گروه بورد نفرولوژ‍ي كشور

دبير انجمن نفرولو‍ژي ايران

 

از سال 1390 تا كنون

مدیر برنامه ای فوق تخصص نفرولو‍ژي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

از سال 1392

رئيس بخش داخلي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 

 • عضو شورای عالی پیوند وزارت بهداشت
 • عضو شورای دیالیز وزارت بهداشت
 • عضو شورای تدوین داروهای نفرولوژی وزارت بهداشت

انتشارات بين المللي

 • Association Between TLR2, TLR4, and CD14 Gene Polymorphisms and Acute Rejection in Kidney Transplant

Abdolvahabi R, Sarrafnejad A, Nafar M, Jafari D, Razaghi E, Lessan-Pezashki M, Yekaninejad MS, Sharif-Paghaleh E, Amirzargar A.

Exp Clin Transplant. 2017 Apr 14. doi: 10.6002/ect.2016.0115. [Epub ahead of print]

 

 • The appropriate dose of thymoglobulin induction therapy in kidney transplantation.

Nafar M, Dalili N, Poor-Reza-Gholi F, Ahmadpoor P, Samadian F, Samavat S.

Clin Transplant. 2017 Jun;31(6). doi: 10.1111/ctr.12977. Epub 2017 Apr 18.

 

 • Increased Expression of Toll-Like Receptors 2 and 4 in Renal Transplant Recipients that Develop Allograft Dysfunction: A Cohort Study.

Hosseinzadeh M, Nafar M, Ahmadpoor P, Noorbakhsh F, Yekaninejad MS, Niknam MH, Amirzargar A.

Iran J Immunol. 2017 Mar;14(1):24-34. doi: IJIv14i1A3.

 

 • Anemia Evaluation and Erythropoietin Dose Requirement Among Hemodialysis Patients: a Multicenter Study.

Nafar M, Samavat S, Khoshdel A, Alipour-Abedi B.

Iran J Kidney Dis. 2017 Jan;11(1):56-65.

 

 • Natural Killer Cell Subsets and IL-2, IL-15, and IL-18 Genes Expressions in Chronic Kidney Allograft Dysfunction and Graft Function in Kidney Allograft Recipients.

Assadiasl S, Sepanjnia A, Aghili B, Nafar M, Ahmadpoor P, Pourrezagholi F, Parvin M, Shahlaee A, Nicknam MH, Amirzargar A.

Int J Organ Transplant Med. 2016;7(4):212-217. Epub 2016 Nov 1.

 

 • 1 H NMR-based metabolomics study for identifying urinary biomarkers and perturbed metabolic pathways associated with severity of IgA nephropathy: a pilot study.

Kalantari S, Nafar M, Samavat S, Parvin M.

Magn Reson Chem. 2017 Jan 1. doi: 10.1002/mrc.4573. [Epub ahead of print]

 

 • 1H NMR-based metabolomics exploring urinary biomarkers correlated with proteinuria in focal segmental glomerulosclerosis: a pilot study.

Kalantari S, Nafar M, Samavat S, Parvin M, Nobakht M Gh BF, Barzi F.

Magn Reson Chem. 2016 Jun 19. doi: 10.1002/mrc.4460. [Epub ahead of print]

 

 • Increased levels of CD4(+) and CD8(+) T cells expressing CCR1 in patients developing allograft dysfunction; a cohort study.

Foroughi F, Amirzargar A, Ahmadpoor P, Noorbakhsh F, Nafar M, Yekaninejad MS, Hosseinzadeh M, Shabaz SK, Barabadi M, Ghorbanpour M, Sarrafnejad A.

Transpl Immunol. 2016 Sep;38:67-74. doi: 10.1016/j.trim.2016.05.003. Epub 2016 May 24.

 

 • Multinational observational study on clinical practices and therapeutic management of mineral and bone disorders in patients with chronic kidney disease stages 4, 5, and 5D: The OCEANOS study.

Shaheen FA, Kurpad R, Al-Sayyari AA, Souqiyyeh MZ, Aljubori H, El Baz T, Kashif W, Tuganbekova S, Kabulbayev K, Jarraya F, Nafar M.

Saudi J Kidney Dis Transpl. 2016 Mar;27(2):290-304. doi: 10.4103/1319-2442.178266.

 

 • Delayed Graft Function in Living-Donor Kidney Transplant: A Middle Eastern Perspective.

Al Otaibi T, Ahmadpoor P, Allawi AA, Habhab WT, Khatami MR, Nafar M, Glotz D.

Exp Clin Transplant. 2016 Feb;14(1):1-11. Review.

 

Jafari Fesharaki M, Alipour Parsa S, Nafar M, Ghaffari-Rahbar M, Omidi F, Karimi-Sari H.

Iran J Kidney Dis. 2016 Jan;10(1):11-6.

 

Soltaninejad E, Nicknam MH, Nafar M, Sharbafi MH, Keshavarz Shahbaz S, Barabadi M, Yekaninejad MS, Bahrami T, Ahmadpoor P, Amirzargar A.

Iran J Allergy Asthma Immunol. 2015 Dec;14(6):615-23.

 

Soltaninejad E, Nicknam MH, Nafar M, Ahmadpoor P, Pourrezagholi F, Sharbafi MH, Hosseinzadeh M, Foroughi F, Yekaninejad MS, Bahrami T, Sharif-Paghaleh E, Amirzargar A.

Transpl Immunol. 2015 Sep;33(1):1-6. doi: 10.1016/j.trim.2015.05.002. Epub 2015 May 20.

 

Mahmoudieh L, Saeedinia A, Ahmadpoor P, Temannaie Z, Parvin M, Torbati P, Mirdamadi MH, Nafar M.

Iran J Kidney Dis. 2015 May;9(3):259-62. No abstract available.

 

Samavat S, Kalantari S, Nafar M, Rutishauser D, Rezaei-Tavirani M, Parvin M, Zubarev RA.

Iran J Kidney Dis. 2015 May;9(3):239-48.

 

Modaresi A, Nafar M, Sahraei Z.

Iran J Kidney Dis. 2015 May;9(3):165-79. Review.

 

Assadiasl S, Ahmadpoor P, Nafar M, Lesan Pezeshki M, Mohammadi Torbati P, Nicknam MH, Amirzargar A.

Iran J Kidney Dis. 2015 Mar;9(2):146-53.

 

Zolfaghari L, Solgi G, Nafar M, Ahmadpour P, Lassanpezeshki M, Ali Amirzargar M, Sharbafi MH, Pourrezagholi F, Samadian F, Parvin M, Razeghi E, Nicknam MH, Ghodssi-Ghasemabadi R, Amirzargar A.

Iran J Kidney Dis. 2015 Mar;9(2):138-45.

 

 • Effect of N-acetyl cysteine and vitamin C on kidney allograft function biomarkers interleukin-18 and neutrophil gelatinase-associated lipocalin. Sahraei Z, Salamzadeh J, Nafar M.

Iran J Kidney Dis. 2015 Jan;9(1):56-62

 

 • Association of programmed cell death 1 and programmed cell death 1 ligand gene polymorphisms with delayed graft function and acute rejection in kidney allograft recipients.

Zolfaghari L, Solgi G, Nafar M, Ahmadpour P, Lassanpezeshki M, Ali Amirzargar M, Sharbafi MH, Pourrezagholi F, Samadian F, Parvin M, Razeghi E, Nicknam MH, Ghodssi-Ghasemabadi R, Amirzargar A.

Iran J Kidney Dis. 2015 Mar;9(2):138-45

 

 • Soluble Major Histocompatibility Complex Class I Chain-related Antigen A Level in Chronic Allograft Dysfunction.

Assadiasl S, Ahmadpoor P, Nafar M, Lesan Pezeshki M, Mohammadi Torbati P, Nicknam MH, Amirzargar A.

Iran J Kidney Dis. 2015 Mar;9(2):146-53.

 

 • Regulatory T cell subtypes and TGF-β1 gene expression in chronic allograft dysfunction.

Assadiasl S, Ahmadpoor P, Nafar M, Lessan Pezeshki M, Pourrezagholi F, Parvin M, Shahlaee A, Sepanjnia A, Nicknam MH, Amirzargar A.

Iran J Immunol. 2014 Sep;11(3):139-52. doi: IJIv11i3A1.

 

 • Effects of pioglitazone on blood glucose and inflammatory markers of diabetic kidney transplant patients: a randomized controlled trial.

Kharazmkia A, Ahmadpoor P, Ziaei S, Salamzadeh J, Pour-Reza-Gholi F, Khoshdel A, Samavat S, Samadian F, Nafar M.

Iran J Kidney Dis. 2014 Sep;8(5):408-16.

 

 • Predictive urinary biomarkers for steroid-resistant and steroid-sensitive focal segmental glomerulosclerosis using high resolution mass spectrometry and multivariate statistical analysis.

Kalantari S, Nafar M, Rutishauser D, Samavat S, Rezaei-Tavirani M, Yang H, Zubarev RA.

BMC Nephrol. 2014 Sep 2;15:141. doi: 10.1186/1471-2369-15-141.

 

 • Urinary prognostic biomarkers in patients with focal segmental glomerulosclerosis.

Kalantari S, Nafar M, Samavat S, Rezaei-Tavirani M, Rutishauser D, Zubarev R.

Nephrourol Mon. 2014 Mar 9;6(2):e16806. doi: 10.5812/numonthly.16806. eCollection 2014 Mar.

 

 • Prevalence and risk factors of recurrent cytomegalovirus infection in kidney transplant recipients.

Nafar M, Roshan A, Pour-Reza-Gholi F, Samadian F, Ahmadpoor P, Samavat S, Abbasi MA.

Iran J Kidney Dis. 2014 May;8(3):231-5.

 

 • The novel diagnostic biomarkers for focal segmental glomerulosclerosis.

Nafar M, Kalantari S, Samavat S, Rezaei-Tavirani M, Rutishuser D, Zubarev RA.

Int J Nephrol. 2014;2014:574261. doi: 10.1155/2014/574261. Epub 2014 Mar 26.

 

 • Costs of Treatment after Renal Transplantation: Is it Worth to Pay More?

Salamzadeh J, Foroutan N, Jamshidi HR, Rasekh HR, Rajabzadeh Gatari A, Foroutan A, Nafar M.

Iran J Pharm Res. 2014 Winter;13(1):271-8.

 

 • Dynamic changes of regulatory T cell and dendritic cell subsets in stable kidney transplant patients: a prospective analysis.

Nikoueinejad H, Amirzargar A, Sarrafnejad A, Einollahi B, Nafar M, Ahmadpour P, Pour-Reze-Gholi F, Sehat O, Lesanpezeshki M.

Iran J Kidney Dis. 2014 Mar;8(2):130-8.

 

 • Effects of combined lipoic acid and pyridoxine on albuminuria, advanced glycation end-products, and blood pressure in diabetic nephropathy.

Noori N, Tabibi H, Hosseinpanah F, Hedayati M, Nafar M.

Int J Vitam Nutr Res. 2013;83(2):77-85. doi: 10.1024/0300-9831/a000147.

 

 • Kidney donor and recipient perioperative evaluation.

Nafar M, Firoozan A, Poor-Reza-Gholi F, Ahmadpoor P, Samadian F, Samavat S, Ziaie S, Asadzadeh R, Dalili N, Sabaghian T, Rasoolzadeh A.

Iran J Kidney Dis. 2014 Jan;8(1):13-24.

 

 • Urinary Prognostic Biomarkers and Classification of IgA Nephropathy by High Resolution Mass Spectrometry Coupled with Liquid Chromatography.

Kalantari S, Rutishauser D, Samavat S, Nafar M, Mahmudieh L, et al.

PLoS ONE 2013 8(12): e80830.

 

 • Comparison of the Th1, IFN-γ Secreting Cells and FoxP3 Expression between Patients with Stable Graft Function and Acute Rejection Post Kidney Transplantation

Nazari B, Amirzargar A, Nikbin B, Nafar M, Ahmadpour P, Einollahi B, Lesan Pezeshki M, Khatami SM, Ansaripour B, Nikuinejad H, Mohamadi F, Mahmoudi M, Soltani S, Niknam MH.

Iran J Allergy Asthma Immunol. 2013 Jul 13;12(3):262-8.

 

 • Dynamic Changes of IFN-γ-producing Cells, TGF-β and Their Predictive Value in Early Outcomes of Renal Transplantation.

Mohammadi F, Niknam MH, Nafar M, Einollahi B, Nazari B, Lesan Pezeshki M, et al.

Int J Org Transplant Med 2013; Vol. 4 (2): 77-85.

 

 • Budget impact analysis of conversion from cyclosporine to sirolimus as immunosuppressive medication in renal transplantation therapy.

Foroutan N, Rasekh HR, Salamzadeh J, Jamshidi HR, Nafar M.

Clinicoecon Outcomes Res. 2013 Oct 18;5:545-53.

 

 • Prevalence and risk factors of hyperuricemia among kidney transplant recipients.

Einollahi B, Einollahi H, Nafar M, Rostami Z.

Indian J Nephrol. 2013 May;23(3):201-5.

 

 • The frequency of HHV-8 infection in otherwise healthy blood donors as well as renal allograft recipients living in Iran.

Hosseini-Moghaddam SM, Keyvani H, Soleimanirahbar A, Karimi G, Daneshvar S, Basiri A, Razzaghi Z, Nafar M, Pour-Reza-Gholi F, Farhangi S.

Arch Iran Med. 2013 Jul;16(7):376-9.

 

 • Delayed graft function (DGF) after living donor kidney transplantation: a study of possible explanatory factors.

Salamzadeh J, Sahraee Z, Nafar M, Parvin M.

Ann Transplant. 2012 Jul-Sep;17(3):69-76.

 

 • Sirolimus versus calcineurin inhibitor-based immunosuppressive therapy in kidney transplantation: a 4-year follow-up.

Nafar M, Alipour B, Ahmadpoor P, Pour-Reza-Gholi F, Samadian F, Samavat S, Farhangi S.

Iran J Kidney Dis. 2012 Jul;6(4):300-6.

 

 • Incidence of malignancy after living kidney transplantation: a multicenter study from iran.

Einollahi B, Rostami Z, Nourbala MH, Lessan-Pezeshki M, Simforoosh N, Nemati E, Pourfarziani V, Beiraghdar F, Nafar M, Pour-Reza-Gholi F, Mazdeh MM, Amini M, Ahmadpour P, Makhdoomi K, Ghafari A, Ardalan MR, Khosroshahi HT, Oliaei F, Shahidi S, Abbaszadeh S, Fatahi MR, Hiedari F, Makhlogh A, Azmandian J, Samimagham HR, Shahbazian H, Nazemian F, Naghibi M, Khosravi M, Monfared A, Mosavi SM, Ahmadi J, Jalalzadeh M.

J Cancer. 2012;3:246-56. doi: 10.7150/jca.3042. Epub 2012 Jun 5.

 

 • Effect of erythropoietin on kidney allograft survival: early use after transplantation.

Yasari F, Nafar M, Alipour Abdei B, Ahmadpoor P, Pour-Reza-Gholi F, Samadian F, Farhangi S.

Iran J Kidney Dis. 2012 Jan;6(1):44-8. Erratum in: Iran J Kidney Dis. 2012 Mar;6(2):157.

 

 • Oxidative stress in kidney transplantation: causes, consequences, and potential treatment.

Nafar M, Sahraei Z, Salamzadeh J, Samavat S, Vaziri ND.

Iran J Kidney Dis. 2011 Nov;5(6):357-72. Review.

 

 • Nephroquiz 6: a 67-year-old kidney transplant recipient with nephrotic-range proteinuria.

Ahmadpoor P, Pour-Reza-Gholi F, Nafar M, Parvin M, Samadian F, Samavat S, Amirkhanloo S.

Iran J Kidney Dis. 2011 Jul;5(4):278-82.

 

 • Deceased-donor hyperoxia deteriorates kidney graft function.

Einollahi B, Poor-Reza-Gholi F, Rezaeean S, Jahani Y, Nafar M, Najafizadeh K, Rostami Z.

Transpl Int. 2011 Feb;24(2):e16-8.

 

 • Skin cancer after renal transplantation: Results of a multicenter study in Iran.

Einollahi B, Nemati E, Lessan-Pezeshki M, Simforoosh N, Nourbala MH, Rostami Z, Nafar M, Pourfarziani V, Beiraghdar F, Mahdavi-Mazdeh M, Ahmadpour P, Makhdoomi K, Ghafari A, Ardalan MR, Taebi Khosroshahi H, Oliaei F, Shahidi S, Makhlogh A, Azmandian J, Samimagham HR, Shabazian H.

Ann Transplant. 2010 Jul-Sep;15(3):44-50.

 

 • Case Presentation Conference: A 48-year-old Woman With Acute Allograft Dysfunction.

Ahmadpoor P, Mahdavi-Mazdeh M, Nafar M, Pour-Reza-Gholi F, Samadian F, Parvin M.

Iran J Kidney Dis. 2010 Jul;4(3):260-6.

 

 • Effects of stem cells and granulocyte colony stimulating factor in reperfusion injury.

Nafar M, Parvin M, Sadeghi P, Ghoraishian M, Soleimani M, Tabibi A, Nouralizadeh A, Amirkhanlou S, Barzi F, Alipour B.

Iran J Kidney Dis. 2010 Jul;4(3):207-13.

 

 • Gender bias in Iranian living kidney transplantation program: a national report.

Taheri S, Alavian SM, Einollahi B, Nafar M,.

Clin Transplant. 2010 Jul;24(4):528-34.

 

 • Genitourinary tumor following kidney transplantation: a multicenter study.

Einollahi B, Simforoosh N, Lessan-Pezeshki M, Basiri A, Nafar M,, Pour-Reza Gholi F, Firouzan A, Ahmadpour P, Makhdomi K, Ghafari A, Taghizadeh A, Tayebi Khosroshahi H.

Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2848-9.

 

 • Dietary intakes of fiber and magnesium and incidence of metabolic syndrome in first year after renal transplantation.

Noori N, Nafar M,, Poorrezagholi F, Ahmadpoor P, Samadian F, Firouzan A, Einollahi B.

J Ren Nutr. 2010 Mar;20(2):101-11. Epub 2009 Sep 12.

 

 • Mediterranean diets are associated with a lower incidence of metabolic syndrome one year following renal transplantation.

Nafar M,, Noori N, Jalali-Farahani S, Hosseinpanah F, Poorrezagholi F, Ahmadpoor P, Samadian F, Firouzan A, Einollahi B.

Kidney Int. 2009 Dec;76(11):1199-206. Epub 2009 Sep 9.

 

 • PDpoietin in comparison with Eprex in treatment of anemic patients on hemodialysis.

Argani H, Ossareh S, Tabiban S, Ganji MR, Nafar M,, Abdi E, Alipour Abedi B.

Iran J Kidney Dis. 2009 Jul;3(3):145-50.

 

 • An estimation of the chronic rejection of kidney transplant using an eternal Weibull regression: a historical cohort study.

Golestan B, Hosseini-Moghaddam SM, Nafar M,, Rennolls K, Mohammad K.

Arch Iran Med. 2009 Jul;12(4):341-6.

 

 • Posttransplant lymphoproliferative disorders in kidney transplant recipients: an Iranian multicenter experience.

Einollahi B, Lessan-Pezeshki M, Nourbala MH, Simforoosh N, Pourfarziani V, Nemati E, Nafar M,, Basiri A, Pour-Reza-Gholi F, Firoozan A, Ghadiani MH, Makhdoomi K, Ghafari A, Ahmadpour P, Oliaei F, Ardalan MR, Makhlough A, Samimagham HR, Azmandian J, Razeghi E, Shahbazian H. Iran J Kidney Dis. 2008 Oct;2(4):227-33.

 

 • Burden of chronic kidney disease in Iran: a screening program is of essential need.

Nafar M,, Mousavi SM, Mahdavi-Mazdeh M, Pour-Reza-Gholi F, Firoozan A, Einollahi B, Lessan-Pezeshki ML, Asbaghi-Namini S, Farrokhi F.

Iran J Kidney Dis. 2008 Oct;2(4):183-92.

 

 • Spirometry parameters in patients undergoing hemodialysis with bicarbonate and acetate dialysates.

Navari K, Farshidi H, Pour-Reza-Gholi F, Nafar M,, Zand S, Sohrab Pour H, Eqbal Eftekhaari T.

Iran J Kidney Dis. 2008 Jul;2(3):149-53

 

 • Role of folic acid in atherosclerosis after kidney transplant: a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial.

Nafar M,, Khatami F, Kardavani B, Farjad R, Pour-Reza-Gholi F, Firouzan A, Kalantar A, Farhangi S, Einollahi B.

Exp Clin Transplant. 2009 Mar;7(1):33-9.

 

 • Does CMV infection increase the incidence of infective endocarditis following kidney transplantation?

Einollahi B, Lessan-Pezeshki M, Pourfarziani V, Nemati E, Nafar M,, Pour-Reza-Gholi F, Ghadyani MH, Farahani MM.

Ann Transplant. 2009 Jan-Mar;14(1):32.

 

 • Pre-transplant and post-transplant soluble CD30 for prediction and diagnosis of acute kidney allograft rejection.

Nafar M,, Farrokhi F, Vaezi M, Entezari AE, Pour-Reza-Gholi F, Firoozan A, Eniollahi B.

Int Urol Nephrol. 2009;41(3):687-93.

 

 • Outcome of kidney transplantation in type 1 and type 2 diabetic patients and recipients with posttransplant diabetes mellitus.

Einollahi B, Jalalzadeh M, Taheri S, Nafar M,, Simforoosh N.

Urol J. 2008 Fall;5(4):248-54.

 

 • Invasive fungal infections following renal transplantation: a review of 2410 recipients.

Einollahi B, Lessan-Pezeshki M, Pourfarziani V, Nemati E, Nafar M,, Pour-Reza-Gholi F, Hassan Ghadyani M, Samadian F, Ahmadpoor P, Aslani J. Ann Transplant. 2008;13(4):55-8.

 

 • Kaposi's sarcoma following living donor kidney transplantation: review of 7,939 recipients.

Einollahi B, Lessan-Pezeshki M, Nourbala MH, Simforoosh N, Pourfarziani V, Nemati E, Nafar M,, Basiri A, Pour-Reza-Gholi F, Firoozan A, Ghadiani MH, Makhdoomi K, Ghafari A, Ahmadpour P, Oliaei F, Ardalan MR, Makhlogh A, Samimagham HR, Azmandian J.

Int Urol Nephrol. 2009;41(3):679-85

 

 • Lymphoma after living donor kidney transplantation: an Iranian multicenter experience.

Pourfarziani V, Taheri S, Lessan-Pezeshki M, Nourbala MH, Simforoosh N, Nemati E, Makhdoomi K, Ghafari A, Ahmadpour P, Nafar M,, Einollahi B. Int Urol Nephrol. 2008;40(4):1089-94. Epub 2008 Jul 1.

 

 • Associations of Human Leukocyte Antigen (HLA) haplotypes with risk of developing lymphoproliferative disorders after renal transplantation. Pourfarziani V, Einollahi B, Taheri S, Nemati E, Nafar M,, Kalantar E.

Ann Transplant. 2007 Oct-Dec;12(4):16-22

 

 • Renal allograft in a professional boxer.

Einollahi B, Nafar M,, Taheri S, Nemati E.

Saudi J Kidney Dis Transpl. 2008 Mar;19(2):241-3.

 

 • Is preemptive kidney transplantation preferred? Updated study.

Pour-Reza-Gholi F, Nafar M, Simforoosh N, Einollahi B, Basiri A, Firouzan A, Alipour Abedi B, Farhangi S.

Urol J. 2007 Summer;4(3):15 Nafar M, 5-8.

 

 • Assessment of management and treatment responses in haemodialysis patients from Tehran province, Iran.

Mahdavi-Mazdeh M, Zamyadi M, Nafar M,.

Nephrol Dial Transplant. 2008 Jan;23(1):288-93.

 

 • Posttransplant malignancies and their relationship with human leukocyte antigens in kidney allograft recipients.

Azmandian J, Lessan-Pezeshki M, Alipour Abedi B, Mahdavi-Mazdeh M, Nafar M,, Farhangi S.

Iran J Kidney Dis. 2007 Oct;1(2):98-101.

 

 • Atherosclerosis after kidney transplantation: changes of intima-media thickness of carotids during early posttransplant period.

Nafar M,, Khatami F, Kardavani B, Farjad R, Pour-Reza-Gholi F, Firoozan A.

Urol J. 2007 Spring;4(2):105-10. Erratum in: Urol J. 2007 Fall;4(4):254. Khatami, Fatemeh [corrected to Khatami, Farideh]

 

 • The risk factors and laboratory diagnostics for post renal transplant tuberculosis: a case-control, country-wide study on definitive cases.

Basiri A, Hosseini-Moghaddam SM, Simforoosh N, Einollahi B, Hosseini M, Foirouzan A, Pourrezagholi F, Nafar M,, Zargar MA, Pourmand G, Tara A, Mombeni H, Moradi MR, Afshar AT, Gholamrezaee HR, Bohlouli A, Nezhadgashti H, Akbarzadehpasha A, Ahmad E, Salehipour M, Yazdani M, Nasrollahi A, Oghbaee N, Azad RE, Mohammadi Z, Razzaghi Z.

Transpl Infect Dis. 2008 Jul;10(4):231-5. Epub 2007 Jul 26.

 

 • Renal transplantation in patients with Bardet-Biedl syndrome. Sharifian M, Dadkhah-Chimeh M, Einollahi B, Nafar M,, Simforoush N, Basiri A, Otukesh H.

Arch Iran Med. 2007 Jul;10(3):339-42.

 

 • An established rat model of inducing reversible acute tubular necrosis. Tabibi A, Nouralizadeh A, Parvin M, Ghoraishian M, Sadeghi P, Nafar M,. Iran J Kidney Dis. 2007 Jul;1(1):16-20.

Erratum in: Iran J Kidney Dis. 2009 Jul;3(3):182. Ghoreishian, Mohammad [corrected to Ghoraishian, Mohammed]; Sadeghi, Peyman [corrected to Sadeghi, Pejman].

 

 • Sun protection in Iranian kidney transplant recipients: knowledge, attitude and practice.

Firooz A, Amin-Nejad R, Bouzari N, Nafar M,, Firoozan A, Mahdavi-Mazdeh M.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2007 Jul;21(6):754-7

 

 • Cyclosporine trough (C0) and 2-hour postdose (C2) levels: which one is a predictor of graft loss?

Nemati E, Einollahi B, Taheri S, Moghani-Lankarani M, Kalantar E, Simforoosh N, Nafar M,, Saadat AR.

Transplant Proc. 2007 May;39(4):1223-4.

 

 • Posttransplantation lymphoproliferative disorders in renal transplant recipients: report of over 20 years of experience.

Saadat A, Einollahi B, Ahmadzad-Asl MA, Moradi M, Nafar M,, Pourfarziani V, Firoozan A, Porrezagholi F, Davoudi F.

Transplant Proc. 2007 May;39(4):1071-3.

 

 • Hyperlipidemia after renal transplantation and its relation to graft and patient survival.

Ramezani M, Einollahi B, Ahmadzad-Asl M, Nafar M,, Pourfarziani V, Samadpour A, Moradi M, Alghasi M, Chalian H, Davoudi F.

Transplant Proc. 2007 May;39(4):1044-7.

 

 • Calcium and phosphorus metabolism disturbances after renal transplantation.

Ramezani M, Einollahi B, Asl MA, Nafar M,, Pourfarziani V, Moradi M, Samadpour A, Alghasi M, Davoudi F.

Transplant Proc. 2007 May;39(4):1033-5.

 

 • Plasmapheresis in the treatment of early acute kidney allograft dysfunction.

Nafar M,, Farrokhi F, Hemati K, Pour-Reza-Gholi F, Firoozan A, Einollahi B.

Exp Clin Transplant. 2006 Dec;4(2):506-9.

 

 • Living unrelated versus living related kidney transplantation: 20 years' experience with 2155 cases.

Simforoosh N, Basiri A, Fattahi MR, Einollahi B, Firouzan A, Pour-Reza-Gholi F, Nafar M,, Farrokhi F.

Transplant Proc. 2006 Mar;38(2):422-5.

 

 • Erythrocytosis after renal transplantation: review of 101 cases. Einollahi B, Lessan-Pezeshki M, Nafar M,, Pour-Reza-Gholi F, Firouzan A, Farhangi F, Pourfarziani V.

Transplant Proc. 2005 Sep;37(7):3101-2.

 

 • Is HLA-DR6 a protective factor against posttransplantation diabetes mellitus?

Nafar M,, Pour-Reza-Gholi F, Amouzegar A, Einollahi B, Firouzan A, Hemati K, Amjadi H.

Transplant Proc. 2005 Sep;37(7):3098-100.

 

 • Pregnancy in kidney transplant recipients.

Pour-Reza-Gholi F, Nafar M,, Farrokhi F, Entezari A, Taha N, Firouzan A, Einollahi B.

Transplant Proc. 2005 Sep;37(7):3090-2.

 

 • Development of malignancy following living donor kidney transplantation.

Nafar M,, Einollahi B, Hemati K, Gholi FP, Firouzan A.

Transplant Proc. 2005 Sep;37(7):3065-7.

 

 • Outcome of Kaposi's sarcoma and graft following discontinuation of immunosuppressive drugs in renal transplant recipients.

Firoozan A, Hosseini Moghaddam SM, Einollahi B, Pour-Reza-Gholi F, Nafar M, Basiri A, Ebrahimi-Rad R.

Transplant Proc. 2005 Sep;37(7):3061-4.

 

 • Signs and symptoms of cytomegalovirus disease in kidney transplant recipients.

Pour-Reza-Gholi F, Labibi A, Farrokhi F, Nafar M,, Firouzan A, Einollahi B.

Transplant Proc. 2005 Sep;37(7):3056-8.

 

 • A randomized prospective trial of oral versus intravenous ganciclovir for prophylaxis of cytomegalovirus infection and disease in high-risk kidney recipients.

Nafar M,, Pezeshki ML, Farrokhi F, Einollahi B, Pour-Reza-Gholi F, Firouzan A, Farhangi S.

Transplant Proc. 2005 Sep;37(7):3053-5.

 

 • Preliminary report of a nationwide case-control study for identifying risk factors of tuberculosis following renal transplantation.

Basiri A, Moghaddam SM, Simforoosh N, Einollahi B, Hosseini M, Foirouzan A, Pourrezagholi F, Nafar M,, Zargar MA, Pourmand G, Tara A, Mombeni H, Moradi MR, Taghizadeh A, Gholamrezaee HR, Bohlouli A, Nezhadgashti H, Amirzadehpasha A, Ahmad E, Salehipour M, Yazdani M, Nasrollahi A, Falaknazi K, Mahdavi MR, Shamsa A, Feizzadeh B, Mojahedi MJ, Oghbaee N, Azad RE, Mohammadi Z.

Transplant Proc. 2005 Sep;37(7):3041-4.

 

 • Impact of Ramadan fasting on renal allograft function.

Einollahi B, Lessan-Pezeshki M, Simforoosh N, Nafar M,, Pour-Reza-Gholi F, Firouzan A, Khatami MR, Nourbala MH, Pourfarzini V.

Transplant Proc. 2005 Sep;37(7):3004-5.

 

 • Renal allograft accumulation of technetium-99m sulfur colloid as a predictor of graft rejection.

Einollahi B, Bakhtiari P, Simforoosh N, Amirjalali R, Bassiri A, Nafar M,, Pour-Reza-Gholi F, Firouzan A, Lessan-Pezeshki M, Khatami MR, Nourbala MH, Pourfarzini V.

Transplant Proc. 2005 Sep;37(7):2973-5.

 

 • Kidney retransplantation in comparison with first kidney transplantation.

Pour-Reza-Gholi F, Nafar M,, Saeedinia A, Farrokhi F, Firouzan A, Simforoosh N, Basiri A, Einollahi B.

Transplant Proc. 2005 Sep;37(7):2962-4.

 

 • Concomitant nephrectomy of massively enlarged kidneys and renal transplantation in autosomal dominant polycystic kidney disease.

Tabibi A, Simforoosh N, Abadpour P, Gholamrezaie HR, Nafar M,. Transplant Proc. 2005 Sep;37(7):2939-40.

 

 • Potential risk factors for hypersensitization reflected by panel-reactive antibodies in dialysis patients.

Pour-Reza-Gholi F, Daneshvar S, Nafar M,, Firouzan A, Farrokhi F, Einollahi B.

Transplant Proc. 2005 Sep;37(7):2936-8.

 

 • Prevalence of hepatitis C virus infection and related risk factors among Iranian haemodialysis patients.

Alavian SM, Einollahi B, Hajarizadeh B, Bakhtiari S, Nafar M,, Ahrabi S. Nephrology (Carlton). 2003 Oct;8(5):256-60.

 

 • Effect of daclizumab (zenapax) on prevention of acute rejection of renal transplantation.

Poorrezagholi F, Einollahi B, Firoozan A, Nafar M,, Yadegari H, Moghaddam SM, Simforoosh N, Basiri A, Farhangi S.

Transplant Proc. 2003 Nov;35(7):2735-6. No abstract available.  

 

 • A comparison between the efficacy of systemic and local azithromycin therapy in treatment of cyclosporine induced gingival overgrowth in kidney transplant patients.

Nafar M,, Ataie R, Einollahi B, Nematizadeh F, Firoozan A, Poorrezagholi F.

Transplant Proc. 2003 Nov;35(7):2727-8.

 

 • Patient and graft outcome after living donor renal transplantation in Iran: more than 15-year follow-up.

Einollahi B, Hajarizadeh B, Simforoosh N, Lessanpezeshki M, Khatami MR, Nourbala MH, Basiri A, Pourfarziani V, Firoozan A, Nafar M,, Poorrezagholi F, Sharifian M, Bakhtiari S, Alavian SM.

Transplant Proc. 2003 Nov;35(7):2605-6.

 

 • Is preemptive renal transplantation preferred?

Simforoosh N, Basiri A, Pourrezagholi F, Einolahi B, Firouzan A, Moghaddam MM, Nourbala MH, Hajarizadeh B, Pourfarziani V, Lessanpezeshki M, Nafar M,, Khatami MR, Moghaddam SM, Farhangi S. Transplant Proc. 2003 Nov;35(7):2598-601. No abstract available.

 

 • Incidence of postrenal transplantation malignancies: a report of two centers in Tehran, Iran.

Einollahi B, Noorbala MM, Lessan Pezeshki M, Khatami MR, Simforoosh N, Firoozan A, Nafar M,. Transplant Proc. 2001 Aug;33(5):2812. . 81- Renal transplantation in Iran. Nafar M, Einollahi B, Sharifian M, Firoozan A, Aghighi M.

Transplant Proc. 2001 Aug;33(5):2649.

 

 • Cyclosporine absorption in kidney transplant recipients.

Reza Afshar, Mohsen Nafar. Nephro-Urol Mon. 2011;3(3):207-208.

 

 • Approach to a Target Value for 2-hours Post Dose Cyclosporine (C2) During the First Wee Post Renal Transplantation.

Einollahi Behzad, Taheri Saeed, Lessan-Pezeshki Mahboob, Pourfarziani Vahid, Hosseini Mahboobeh-Sadat, Nemati Eghlim, Ghadiani Mohammad-HassanAbbaszadeh Shahin, Nourbala Mohammad-Hossein.

Ann Transplant. 2009, 14(1):18-22.

 

 • Gastrointestinal and Liver Malignancies after Renal Transplantation: A Multicenter Study.

Mohsen Nafar1*, Mahboob Lessan-Pezeshki2, Heshmatollah Shahbazian3, Fatemeh Pour-Reza Gholi1, Ahmad Firouzan1, Pedram Ahmadpour1, Khadidheh Makhdomi4, Ali Ghafari4, Mo­hammad Reza Ardalan5, Jamshid Roozbeh6, Mojgan Jalalzadeh7, Mohmmad Hassan Ghad­iani8, Masoud Khosravi9, Efat Razeghi. Int J Nephrol Urol, 2009; 1(1): 33 – 38.

 

 • Miliary Tuberculosis and CMV Infection in a Kidney Recipient.

Nafar Mohsen, Firouzan Ahmad, Einollahi Behzad

Int J Nephrol Urol, 2009; 1(2): 153-155.

 

ايندكس H: 14

تعداد كل ارجاعات به مقالات: 656

 

 

مقالات ارائه شده در كنگره هاي بين المللي

 

1- Dr.Nafar M. Basic research in PD and peritoneal pathophysiology course

The first asian chapter meeting international society for peritoneal dialysis - Hong kong-13-15 December.

 

2- Simforoosh N,Basiri A, Fattahi M,EinoJ/ahi B,Firouzan A, pour-Reza-Gholi F ,Nafar M, Shakhs-salim N, Farrokhi F, Khedmati J, Entezari A. LAPAROSCOPIC DONOR NEPHRECTOMY, A MODEL FOR DEVELOPING COURTIERS, COST EFFECTIVE, NO RUSH TECHNIQUE. Middle east society for organ transplantation -Ankara,turkey-6-10 December

 

3-Nafar M, Pour-Reza-Gholi F, Amouzegar A Einollahi 8,Firouzan AHemati K,Amjadi H. IS HLA DR-6 PROTECTIVE AGAINST POST TRANSPLANT DIABETES MELLITUS? Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

4-Basiri A, Simforoosh N, Hosseini Moghaddam SMM, Einollahi B, Hosseini M,FoirouzanA,Pourrezagholi F, Nafar M, Zargar MA, Pourmand G, Rahbar KH, Tara A, Mombeni H, Mahdavi MR, Shamsa A, Moradi MR. Taghizadeh A, Neghadgashti H, Nasrollahi A, Oghbaee N, Esmaeeli Azad R. PRELIMINARY REPORT OF A NATIONWIDE CASE -CONTROL STUDY FOR IDENTIFYING THE RISK FACTORS OF TUBERCULOSIS FOllOWING RENAL TRANSPLANTATION. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

5- Fir.ouzan A, Hosseini-Moghaddam SMM, Einol/ahi B, Pour-Reza-Gholi F, Natar M, Basiri A, Ebrahimi Rad A. OUTCOME OF KAPOSI SARCOMA AND GRAFT FOLLOWING DISCONTINUATION OF IMMUNOSUPPRESSIVE DRUGS IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

6- Nafar M, Einollahi 8, Hemati K, Poor Reza Gholi F, Firouzan A

DEVELOPMENT OF MALIGNANCY FOLLOWING LIVING KIDNEY TRANSPLANTATION IN THE CONTEXT OF NEW IMMUNOSUPPRESSIVE DRUGS. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

7- Simforoosh N, Basiri A, Fattahi M, Einollahi B, Firouzan A, Pour-Reza-Gholi F, Nafar M,Shakhs-Salim N, Farrokhi F, Khedmati J, Entezari A

EFFECT OF WARM ISCHEMIA ON GRAFT OUTCOME IN LAPAROSCOPIC AND OPEN DONOR NEPHRECTOMY. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

8- Einolahi B, Bakhtiari P, Amirjalali R, Nafar M,Porrezagholi F, Firoozan A

RENAL ALLOGRAFT ACCUMULATION OF TECHNETlUM-99M SULFUR COLLOID AS A PREDICTOR OF GRAFT. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

9- Pour-Reza-Gholi F, Labibi A, Natar M, Firouzan A,Einolahi B, Farrokhi F

A STUDY OF THE SIGNS AND SYMPTOMS OF CMV DISEASE IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

10- Nafar M, Lessan Pezeshki M, Farrokhi F, Einollahi b, Pour.Reza-Gholi F, Firouzan A, Farhangi s. A RANDOMIZED PROSPECTIVE TRIAL OF ORAL VERSUS INTRAVENOUS GANCIClOVIR FOR iPROPHYLAXIS OF CMV INFECTION AND DISEASE IN !HIGH RISK KIDNEY RECIPIENTS. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

11- Einollahi B, Nafar M, Porrezagholi F, Firoozan A, Farhangi F. ERYTHROCYTOSIS FOLLOWING RENAL TRANSPLANTATION, A REVIEW OF 101 PATIENTS WITH POST-TRANSPLANT ERYTHROCYTOSIS. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

12- Pour-Reza-Gholi F, Nafar M, Saeedinia A Farrokhi F, Firouzan A Simforoosh N, Basiri A Einollahi B. KIDNEY RETRANSPLANTATION IN COMPARISON WITH FIRST KIDNEY TRANSPLANTATION. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

13- Pour-Reza-Gholi F, Farrokhi F, Einollahi B, Nafar M, Firouzan A, Nemati E

SUCCESSFUL TREATMENT OF INFECTIVE ENDOCARDITIS IN FOUR KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

14- finollahi 8, Lessan-Pezeshki M, Natar M

IMPACT OF RAMADAN FASTING ON KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

15- Pour-Reza-Gholi F, Daneshvar S, Nafar M, Firouzan A, Farrokhi F, Einollahi B. RISK FAGORS OF HYPERSENSITIZATION REPRESENTING BY PANEL REACTIVE ANTIBODIES IN DIALYSIS PATIENTS. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

16- Pour-Reza-Gholi F, Nafar M, Farrokhi F,Entezari A, Taha N,Firouzan A,Einollahi B. PREGNANCY IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS: SHAHEED LABBAFINEJAD MEDICAL CENTER EXPERIENCE. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

17- Einollahi B, Alimagham M, Natar M, Porrezagho/i F, Firoozan A, Hosseini MJ, Mahtoozi L, Pourfarziani V. INFECTIONS IN RECIPIENTS SIX MONTHS AFTER RENAL TRANSPLANTATION. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

18- Sharifian M, Dadkhah F, Einollahi B, Natar M,Simtorouh N, Basiri A

RENAL TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH LAURENCE MOON BARDET BIEDL SYNDROME. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

19- Einollahi B, Lessan-Pezeshki M, Natar M, Khatami MR

IMPACT OF ENAlAPRll ON POST-TRANSPLANT ERYTHROCYTOSIS. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

20- Mohsen N, Einollahi B, Hemati K, Poor Reza Gho/i F, Firouzan A Farrokhi F

THE ROLE OF PLASMAPHERESIS IN THE TREATMENT OF ACUTE HUMORAL RENAL ALLOGRAFT REJECTION. Middle east society for organ transplantation--Ankara,turkey-6-10 December

 

21- Nafar M, Poor Reza Gholi F, Simforoosh N, Einol/ahi 8,Bassiri A, Firouzan A, Hajarizadeh B, Amouzegar A,Farhangi. MORE THAN 15 YEARS EXPERIENCE IN LIVING UNRELATED DONOR TRANSPLANTATION

 

22- Fatemeh Pour-Reza-Gholi, Amir Ebrahim Entezari, Farhat Farrokhi, Mohsen Nafar, Ahmad Firouzan, Behzad Einollahi, Tetsuya Takeuchi, Mirzaee. DOES ADDING MMF HAS ANY ADDITIONAL EFFECT IN THE TREATMENT OF CHRONIC ALLOGRAFT DYSFUNCTION IN CASES WITH CYCLOSPORINE DOSE REDUCTION

 

23- Hasan Otukesh, Mostafa Sharifian, Abbas Basiri, Naser Simfroosh, Rozita Hoseini, Fatemeh Poorrezagholi, Mohsen Nafar, Ahmad Firoozan, Behzad Ainollahi, Nader Sedigh, Pedram Golnari, Mehdi Rezaii, Mohamd Fereshtehnejad. MYCOPHENOLATE MOFETIL IN PEDIATRIC RENAL TRANSPLANTATIION

 

24- Behzad Einollahi, Alireza Saadat, Masoud Ahmadzad Asl, Mohsen Nafar, Vahid Pourfarziani, Ahmad Firouzan, Fatemeh Porrezagholi, Mehran Moradi.

POST TRANSPLANTATION LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS IN TRANSPLANT RECIPIENTS: REPORT OF 20 YEARS EXPERIENCE

 

25- Otookesh h-Basiri a-Sharifian m-Simfrrosh n-Hosseini r-Poorrezagholi f-Ainollahi b-Firoozan a ,Nafar m, sedigh n-golnari,rezai m. Outcome of children with vesicoureteral reflux after renal transplantation

 

26- Nafar m , simfroosh n , einollahi b, pourrezagholi f ,Firouzan a, hajarizadeh

Improvement of kidney transplantation outcome in more recent time sections

 

27- H,otookesh , m.sharifian , a basiri , n.sadigh , p.golnari , m .rezaie , m.fereshtenejad. Outcome of preemptive renal transplantation in children in labafi – nejad hospital , thehran , iran

 

28- h.otookesh , m. sharifian , a.basiri , n.simforoosh , r. hoseini , f.poorreza gholi , m. nafar , b.ainolahi , a. firoozan , n.sadigh , p. golnari , m.rezaie, m. fereshtenejad

Renal transplantation in children with augmentation cystoplasty

 

29- h.otookesh , m. sharifian,a.basiri , r.hoseini , f.poorrezagholi , m. nafar , b.ainollahi , m.chalian ,a.bedaiat , h. chlian. Outcome of living donor renal allograft survival in children with focal segmental Glomerulosclerosis

 

30- h.otoosh , m.sharifian , a.sharifiyan , a.basiri , n.simforoosh, r.hoseini , f.poorrezagholi , m.nafar , b,ainollahi , a.firoozan , n.sadigh, p.golnari ,m.rezaie , m.fereshtenejad. Outcome of pediatric renal transplant in 278 patients in Labbafinejad hospital, Tehran, iran

 

31- h. otookesh , m.sharifian,a.basiri,n.simforoosh ,r.hoseini , f.poorrezagholi , m.nafar , b.ainolahi , a.firoozan , n.sadeghi , p.golnari, m.rezaie , m.fereshtenejad

Mycophenolate mofetil in pediatric renal transplantation, Tehran, iran

 

32-h. otookesh , m.sharifian,a.basiri,n.simforoosh ,r.hoseini , f.poorrezagholi ,m.nafar , b.ainolahi , a . firoozan , n.sadeghi , p.golnari, m.rezaie , m.fereshtenejad

Outcome of renal transplantation in children with lower urinary tract abnormality with lower urinary tract abnormality.

 

مقالات درکنگره های داخلی

 • معرفی و تشریح سیستم پیشنهادی organ sharing در ایران، همایش پیوند اعضاء از افراد دچار مرگ مغزی، تالار امام بیمارستان امام خمینی، 9 و 10 شهریور 89
 • درمان هیپر تانسیون، باز آموزی درمان هیپر تانسیون، دانشکده علوم پزشکی بقیه ا... 29 و 30 مهر 1377
 • نفرولوژِی، دیالیز و پیوند کلیه ایران، انجمن علمی نفرولوژی ایران، 31 فروردین الی 3 اردیبهشت 1381
 • کنگره انجمن نفرولوژی ایران، دانشگاه ارومیه، 1384
 • فشار خون، کنگره جامعه انجمن های داخلی )اورژانسهای طب داخلی)، 1384
 • کفایت دیالیز، کنگره دیالیز و پرستاری، 1385
 • CRRT ، کنگره نارسایی حاد کلیه، 1384
 • درسهایی از زلزله بم، زلزله (حوادث غیر مترقبه)، 1383
 • درمان FSGS ، کنگره بین المللی جغرافیایی، 1383
 • تغذیه در بیماران پیوندی، همایش تغذیه در بیماران کلیه، 1383
 • CKD ، نفروپاتی دیابتی، 1383
 • نتیجه پیوند، نهمین کنگره انجمن نفرولوژی ایران، 1383

 

13-Title: OUTCOME OF PREEMPTIVE RENAL TRANSPLANTATION IN CHILDREN IN LABAFI-NEJAD HOSPITAL, TEHRAN, IRAN

Authors: H. Otookesh, M. S harifi an, A. Basiri, N. Simforoosh, R. Hoseini, F. Poorrezagholi, M. Nafar, B. Ainollahi, A. Firoozan, N. Sadigh, P. Golnari, M. Rezaie, M. Feresntenej.acf

Institution: Labafi Nejad Hospital, Tehran, Iran

 

14-Title: RENAL TRANSPLANTATION IN CHILDREN WITH AUGMENT A TION CYSTOPLASTY: LONG-TERM RESULTS

Authors: H. Otookesh, M. S harifi an, A. Basin, N. Simforoosh, R. Hoseini, F. Poorrezagholi, M. Nafar, B. Ainollahi, A. Firoozan, N. Sadigh, P. Golnan, M. Rezaie, M. Fereshtenejad

Institution: Labafi Nejad Hospital, Tehran, Iran

 

15-Title: OUTCOME OF LIVING DONOR RENAL ALLOGRAFT SURVIVAL IN CHILDREN WITH FOCAL SEGMENTAL GLOMERULOSCLEROSIS

Authors: H. Otookesh, M. Sharifian, A. Basiri, N. Simforoosh, R. Hoseini, F. Poorrezagholi, M. Nafar, B. Ainollahi, A. Firoozan, M. Chalian, A. Bedaiat, H. Chalian

 

16-Title: OUTCOME OF PEDIATRIC RENAL TRANSPLANTATION IN 278 PATIENTS IN LABAFI-NEJAD HOSPITAL, TEHRAN, IRAN

Authors:H. Otookesh, M. Sharifian, A. Basiri, N. Simforoosh, R. Hoseini, F. Poorrezagholi, M. Nafar, B. Ainollahi, A. Firoozan, N. Sadigh, P. Golnari, M. Rezaie, M. Fereshtenejad

Institution: Labafi Nejad Hospital, Tehran, Iran

 

17-Title: MYCOPHENOLATE MOFETIL IN PEDIATRIC RENAL

TRANSPLANTATION, TEHRAN, IRAN

Authors: H. Otookesh, M. Shmifian, A. Basiri, N. Sirnforoosh, R. Hoseini,

 1. Pooaezagholi, M. Nafar, B. Ainollahi, A. Firoozan, N. Sadigh, P.

Golnari, M. Rezaie, M. Fereshtenejad

Institution: Ali asghar Hospital, Tehran, Iran

 

18-Title: OUTCOME OF RENAL TRANSPLANTATION IN CHILDREN WITH LOWER URINARY TRACT ABNORMALITY

Authors: H. Otookesh, M. Sharifian, A. Basiri, N. Simforoosh, R. Hoseini,

 1. Poorrezagholi, M. Nafar, B. Ainollahi, A. Firoozan, N. Sadigh, P.

Golnari, M. Rezaie, M. Fereshtenejad

Institution: Labafi Nejad Hospital, Tehran, Iran

 

 

طرح هاي تحقيقاتي

 • مجریان :دکترنفر، همکاران : دکتر پوررضا قلی، دکتر عین الهی، دکتر فیروزان،

اثر پلاسما فرز در درمان پس زدگی حاد کلیه

محل اجرا : مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، تاریخ شروع 1382 ، تاریخ خاتمه 1383

 

 • دکترنفر، دکتر پوررضا قلی، دکتر عین الهی، دکتر فیروزان

CD 30  و پیشگویی A.R در پیوند کلیه

مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی  1382 الی 1383

 

 • دکتر نفر و همکاران

اسکرنینگ بیماران مبتلا به  CKD

مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، 1383

 

 • دکتر پوررضا قلی، دکتر فیروزان، دکتر نفر

اثرات روی در بیماران دیالیزی

مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی، 1382

 

 • دکتر نفر و همکاران

اثر اسید فولیک در کاهش ضخامت آنتی مدیا

مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، 1383 الی 1384

 

 • دکتر نفر و همکاران

راپامیون و پیوند کلیه

مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، 1383

 

 • دکتر نفر و همکاران

درمان A.R با STEM CELL

مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی 1383

 

 • دکتر عین الهی، دکتر نفر

اسکرینیک CRF خوشه ای در بیماران دیالیزی

مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، 1380 الی 1381

 

 • دکتر عین الهی، دکتر نفر

بررسی گان سیکلودیر خوراکی در مقایسه با گان سیکلودیر تزریقی-

مرکز تحقیقات علوم پزشکی کشور، 1381 الی 1383

 

 • دکترنفر، دکتر پوررضا قلی، دکتر فیروزان

نقش HLA در دیابت پس از پیوند کلیه

مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، 1383

 • دکتر موسوی، دکتر نفر

بررسی Burden بیماریهای نفرولوژی در کشور

مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی، 1385

 

 

 پایان نامه های تحقیقاتی

 • استاد مشاور، ارتباط HLA با بدخیمی پس از پیوند، جهت دریافت دکترای تخصصی، سال 1383
 • استاد راهنما، بررسی شیوع دیابت پس از پیوند، جهت دریافت دکترای عمومی، سال 1383
 • استاد مشاور، کاهش دوز سیکلوسپورین، جهت دریافت دکترای تخصصی، سال 1383
 • استاد راهنما، استفاده از CD30 به عنوان تست تشخیص غیر تهاجمی برای تعیین R ، جهت دریافت دکترای تخصصی، سال 1384
 • استاد راهنما، اثر اسیدفولیک در IMT کاروتید، جهت دریافت کارشناسی ارشد
 • استاد راهنما، تعیین میزان ومشخصات بدخیمی های پس از پیوند کلیه وارتباط آن با داروهای ایمنوساپرسیو مصرف شده در بیماران گیرنده پیوند در بیمارستال لبافی نژاد طی سالهای 1363 الی 1383، جهت دریافت دکترای تخصصی، سال 1385
 • استاد راهنما، بررسی شیوع دیابت ملیتوس بعد از پیوند کلیه و عوامل خطر آن در بیماران پیوندی بیمارستان شهید لبافی نژاد، 1363 الی 1384، جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی، سال 1384
 • استاد مشاور، بررسی اثر حاملگی روی بقای گرافت و نتایج مامایی در دریافت کنندگان پیوند کلیه بیمارستان لبافی نژاد، 1363 الی 1383، جهت دریافت دکترای تخصصی، سال 1385
 • استاد راهنما، بررسی ارزش پیشگویی کنندگی و تشخیص سطح سرمی CD30 در رد حاد پیوند کلیه آلوگرافت، جهت دریافت دکترای تخصصی، سال 1384
 • استاد راهنما، مقایسه اثر مصرف ترکیب آلندرونات کلسیم و روکالترول و اثر مصرف کلسیم و روکالترول به تنهایی برروند کاهش تراکم استخوان در بیماران پیوند کلیه وعوامل موثر بر آن، جهت دریافت دکترای تخصصی، سال 1385
 • استاد راهنما،

Estlmation of chronic rejection in kidney transplant patients of shahid labafi nejad medical center from 1984 To 2003 using an eternal weibull regression :a historical cohort study

جهت دریافت PH.D ، سال 1383

 • استاد مشاور، بررسی ارتباط سطح سرمی سیکلوسپورین ناشتا و 2 ساعت پس از مصرف (C0-C2) با اختلال عملکرد کلیه پیوندی در 6 ماه اول پس از پیوند در بیماران پیوند کلیه در سال 1383 الی 1384 در بیمارستان لبافی نژاد، جهت دریافت دکترای تخصصی،

سال 1385

 • استاد مشاور، بررسی اثر کاهش دوز ساندیمون در مقایسه با کاهش دوز ساندیمون و شروع همزمان cell cept در بیماران پیوند کلیه مبتلا به chronic allograft dysfunction در مرکز شهید لبافی نژاد، جهت دریافت دکترای تخصصی، سال  1385

 

 

ابداعات ثبت شده

مجری طرح سیستم پیوند از جسد در ایران و شروع پایلوت سیستم پیوند از جسد در ایران،

همکار:  دکتر عین الهی، محل انجام فعالیت: وزارت بهداشت، تاریخ انجام 1381 الی 1383

 

 سایر موارد

 • راه اندازی بخش دیالیز صفاقی بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد
 • معاونت و ریاست مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای خاص از سال 76 لغایت 80
 • ریاست بخش داخلی بیمارستان لبافی نژاد از 1 / 6 / 83 لغایت ادامه دارد
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی از 12 / 11 / 82 لغایت ادامه دارد
 • عضو گروه نفرولوژی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عفونی اطفال
 • مسئول آزمون ارتقاء و گواهینامه و دانشنامه تخصصی 1384
 • مسئول آزمون دانشنامه فوق تخصصی 1384
 • مسئول کمیته علمی آزمون ورودی دستیاران 1384

قوانین و مقررات سایت

کلیه کاربرانی که قصد عضویت و خریداری از سایت را دارند ، باید مفاد این توافق‌نامه را کامل مطالعه و سپس اقدام به عضویت و خرید از سایت کنند. عضویت در سایت و یا خرید از آن به منزله مطالعه و قبول شرایط خرید و عضویت و قوانین و مقررات مربوطه است.

بند ۱ افراد برای استفاده از سایت الزلمی به عضویت ندارند و فقط باید در مطب پرونده داشته باشند.

بند ۲ فرایند خرید از سایت توسط کاربر به این شرح است:

قسمت اول: ورود به قسمت وقت گرفتن

قسمت دوم: پس از درج شماره پرونده و کد ملی و پرداخت بخشی از هزینه نوبت گیری وقت مناسب به کاربر نمایش داده میشود

قسمت سوم: دریافت وقت مناسب

تبصره ۱ چنانچه خریدار با هویت غیرواقعی اعم از نام، نام خانوادگی و … اقدام به خرید کند و موضوع مشخص شود، مدیریت سایت حق دارد سفارش را باطل کند.

تبصره 2 وجه دریافت شده پس داده نمیشود و فقط امکان جابجایی وقت وجود دارد .

آدرس : پاسداران - بوستان نهم - پلاک 117 - واحد 2
تلفن : 22552418

شکایات

شکایات

تلفن شکایات : ۲۲۵۵۲۴۱۸

پست الکترونیکی : info@Dr-nafar.com